Csoportdinamika a láthatatlan óriás

A csoportdinamika olyan, mint az igaz szerelem. Sokan beszélnek róla, de valójában kevesen ismerik. Elenyésző szakember képes arra, hogy felismerje a csoportdinamikai folyamatokat, mi több, dolgozzon vele. Sok tréner egyszerűen nem látja, hogy mi történik a csapatban a látható szinten túl. Mások felismerni vélik, de félnek megnyitni, reagálni rá, mert eszköztelennek érzik magukat és kockázatosnak tartják a vele való munkát.  
De hát mit is jelent a csoportdinamika és miért olyan fontos a minőségi tréneri munkához?

A csoportdinamika a csoportban zajló konfliktusok, szerepek, szövetségek, védelmezések, érzelmek, párhuzamos történetek, konkurencia harcok összessége. Azok a tudatos és nem tudatos személyközi kapcsolatok,  és emberi érzelmeken alapuló komplex folyamatok, amik a csoportot, annak működését, együttlétét jellemzik. És igen. Ami első, sőt sokszor második ránézésre sem látszik egyből. 
Épp, mint egy család dinamikájában, amikor kívülről jókedvű és szép emberek alkotják, de ha kicsit is van szeme valakinek arra, hogy születnek a döntések, kinek mi a feladata és hogyan fejeződhetnek ki érzelmek, akkor láthatóvá válik számára a család dinamikáját.

A tréningen értékesítőket képeztünk. Nagy hangúak voltak, saját bevallásuk szerint összetartóak és vidámak. Csattogtak a poénok, a közös vicceket mindenki értette, miközben haladt a program is. Egy hullámhosszon lévő, könnyed és kicsit „széttréningezett” társaságnak tűntek, akik unják már a rutin tréning feladatokat és azok megbeszélését. Játék volt minden számukra, semmi több. Ezért előhúztunk egy olyan feladatot, ami látszatra jó kis csapatjáték, de valójában érdekütközések szelik át. A csapat ezt is vidáman kezelte. A feladat közben előkerülő konfliktusokban becsapták egymást, de a kiértékelésnél jóízű nevetések közepette azt mondták, ennek nincs komoly jelentősége. Tényleg laza értékesítők – mondhattuk volna... Ha nem dolgozunk volna a csoportdinamikával.
Nem a feladat hogyanját kezdtük el kibontani, sokkal inkább azt, mi történik velük. Mi az, amit ők együtt működtetnek? Mit fed az a sok humor, ami átjárja a csapat minden pillanatát? Mit jelent számukra a jókedv, az összeszokottság? Milyen szerepeik vannak és milyen egyetemleges értékrendjük kifele a piacon és befele egymás közt? 
Mély és régre nyúló konfliktus rajzolódott ki.  Rideg ki nem mondott szabályok, amik be nem tartása egyet jelent a perifériára kerüléssel. Kemény kűzdelem az ügyfelekért, amit egész egyszerűen könnyebb lett elviselni úgy, ha úgy tettek mintha minden rendben lenne szervezeten belül és mindenki nagyon bírná a másikat.


Nem lehet csoportot vezetni csoportdinamikai ismeret nélkül. A tréner dinamikai tudatossága képes arra, hogy felfedje ezeket a folyamatokat és a csoport rá tudjon nézni, dolgozni tudjon vele. A tréningen tudás átadás történik. Kompetencia fejlesztés, melynek valódi értelme és mélysége a csoportdinamika tükrén keresztül tud működni. 


Konzerv tréningek alkalmazásakor a fókusz a feladatokon van. Azon, hogy a játékok egymás után lemenjenek, de nincs valós kapcsolódás a csoporttal, a résztvevők egyéni igényeivel, azzal, hogy egy-egy feladat milyen tartalmakat „dolgoz ki” a csapatból. Mert a trénernek hiányzik a kompetenciája, hogy az itt és mostban reagáljon a megélt érzelmekre, feszültségekre, valós történésekre, tehát a csoportdinamikára. Nincs tudása és magabiztossága, hogy kilépjen az előzetes forgatókönyv biztonságából. 
A csoportdinamikailag képzetlen tréner számára a standard feladatok jelentik a mankót. A játékok egymásutánja.  Csoportdinamikai ismeretek nélkül tehát a tréner nem érzékeli, hogy valójában mi történik a csoportban. És ha nincs valódi rálátása arra, milyen érzelmek kapcsolódások, szerepek transzformálódnak, akkor félig megemésztett formában hagyja maga mögött a helyzeteket a team. Ennek következménye számos beszorult feszültség, elnyomott érzés, lappangó konfliktus, felszakított de le nem kezelt sérelem, és számos kérdés, amitől könnyen válik felejthető „semmilyen”, vagy épp erős ellenállást kiváltó tréninggé egy program.
A tréner eszköztelensége jellemzően félelmet generál a trénerben és a csoportban egyaránt. Mert amikor csoportdinamikával dolgozunk valóban ismeretlen terepre lépünk. Nem tudjuk mi fog történni. De ez az ismeretlenben való út valójában lehet nagyon is stabil. Mert a csoportdinamikai „tünetek” és intervenciói tanulhatóak. És ahhoz, hogy mindennapokba átvitt nyomot hagyjon a tréning elengedhetetlen ez a tudás.


A minap a trénerképző kurzusunkon azt mondta az egyik hallgató, hogy már érti, hogy a trénerség lényege nem a feladatokban van, hanem azok feldolgozásában!  Hogy mit is érzékel és ért meg a csoport működéséből a tréner. Hogy hogyan nyitja meg azt, ami a látható felszín mögött valóban megtörtént a résztvevőkkel és a csapat egészével. 

A csoportdinamika a mélyben megbújó lényeg. A láthatatlan óriás.

Hisszük, hogy egy profi tréner számára a csoportdinamikai ismeret alapkompetencia, és a Trénerek Iskolájában elkötelezettek vagyunk abban, hogy ezt a tudást átadjuk.